Keresés
Close this search box.

Adatkezelési tájékoztató

Ide tartalmat kérek.

Adatkezelési tájékoztató

www.legvarorszag.hu honlap használatával és a honlapon regisztrálható Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésről

BEVEZETŐ

Sausa Bt.. (székhelye: 1048 Budapest, Székpatak utca 19., cégjegyzékszáma: 01-06-739171, e-mail: info@legvarorszag.hu)

mint adatkezelő /a továbbiakban: Légvárország vagy Adatkezelőaz alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Légvároszág weboldalának üzemeltetése, a weboldal látogatói természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó alapvető információkat.

A Tájékoztató CÉLJA:

jelen Tájékoztatónk elkészítésének célja, hogy a www.legvarorszag.hu weboldal látogatói, mint a személyes adataik alapján azonosított vagy azonosítható személyek /a továbbiakban: „Érintettek”/teljeskörű tájékoztatást kapjanak a Légvárország által megismert személyes adataiknak a Légvároszág által végzett kezeléséről, így különösen, de nem kizárólagosan:

·    az adatkezelés tényéről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

·    az adatkezelés időtartamáról,

·    az adatok kezelésébe, illetve feldolgozásába esetlegesen bevont személyekről,

·    az Érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogokról és jogérvényesítési lehetőségeikről.

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok:

–  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet („GDPR”)

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. /továbbiakban: „Info tv/. 

A Tájékoztató módosítása:

az Adatkezelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen az esetben, ha az adat-kezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott Ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatások, vagy az Adatkezelőnek az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai azt indokolják. A Tájékoztató módosítása esetén, az Adatkezelő kellő időben gondoskodik arról, hogy a változásokról az előírt időben és módon értesítse az Érintetteket.

1.   Az Adatkezelő által végzett tevékenységek, melyhez az adatkezelés kapcsolódik

a www.legvarorszag.hu weboldal üzemeltetése

a Légvárország saját weboldalt üzemeltet annak érdekében, hogy a profiljába tartozó szakterületeken bemutassa szolgáltatásait, online eszközökkel is elérhetővé tegye az érdeklődők számára a tudományos és oktatási célú programjait.

2.     Az adatkezelési műveletek 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletek:

az adatok rögzítése, rendszerezése, tárolása, lekérdezése, betekintés, felhasználás, továbbítás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3.     Tájékoztatás profilalkotásról

A profilalkotás (a GDPR szerint): az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzők automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelése /pld. személyes preferenciákra, érdeklődési körökre vonatkozó jellemzők elemzése vagy előrejelzése/).

Az Adatkezelő sem a weboldal látogatása nem végez profilalkotást, azaz: nem elemzi az Érintettnek a weboldal látogatásával kapcsolatos szokásait (nem történik személyes jellemzők automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelése).

4.     A kezelt adatok köreforrása az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4. A www.legvarorszag.hu weboldal látogatása esetén:

Szükséges személyes adatot megadni a weboldal megtekintéséhez?

A weboldal megtekintéséhez nincs szükség személyes adat megadására, a weboldal nyilvános, bárki számára elérhető.

A weboldal megnyitásával keletkeznek személyes adatok?  

weboldal cookie-kat („sütiket”) használ a weboldal működtetése, és használatának megkönnyítése érdekében. Mi az a „süti”?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amely egy weboldal meglátogatása során kerül az Érintett eszközére (számítógépére, telefonjára, lap-topjára), s amelyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A sütik használata a hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

A sütik többféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A sütik nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató által használt eszköz (számítógép, telefon, lap-top) felismerésére.

A sütik használatával tehát, a Légvárország nem kezel személyes adatokat.

Az Adatkezelő által használt „sütik”

(az adatkezelés célja):

·    a weboldal működtetése érdekében az Adatkezelő az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, melyeket nem a Légvárország, hanem egy külső szolgáltató hozott létre:

·    a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja.

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a weboldal látogatóiról azonosításuk nélkül gyűjtenek használati információt. 

Idetartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza.

Ezen sütik alkalmazása nélkül a Légvárország nem tudja garantálni a weboldal kényelmes használatát. 

A weboldal használatával keletkező adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék, illetve megakadályozzák az adatokkal való visszaélést. 

A Google adatvédelmi irányelvei, valamint az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos további információk elérhetősége:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

·     statisztikai célú sütik, melyek a weboldalon tett látogatásokról gyűjtenek statisztikai adatokat (pld. megtekintés gyakorisága, időtartama).

Az adatkezelés jogalapja:

Az alapműködést biztosító sütik használata és használatukkal kapcsolatosan keletkező információk és adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul, mivel enélkül nem megvalósítható a weboldal hatékony működése és biztonsága.

Ezen célból és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem használhatóak fel.

A statisztikai célú sütik használata és a használatukkal kapcsolatosan keletkező információk és adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul.

Hogyan tudja ellenőrizni és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A www.legvarorszag.hu weboldal esetében – a honlapra történő bejelentkezéskor – a weboldal felkínálja a sütik megváltoztatásának lehetőségét, így az Érintett felhasználó meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal élni tud a választás lehetőségével, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel az alapműködést segítő sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, ezen cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal funkcióit teljes-körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni.

Az adatkezelés időtartama:

a sütik a weboldal látogatása során kerülnek elhelyezésre az Érintett által használt eszközön, s élettartamuk változó:

–     az alapműködést biztosító cookie-k esetében: 2 óra.

–     a cookie-k elfogadásához tárolt cookie esetében: 1 év (a cookie-k elfogadása esetén a weboldal 1 éven keresztül új elfogadási nyilatkozat nélkül látogatható).

–     a statisztikai célú cookie-k az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Az Érintett azonban bármikor beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a statisztikai célú sütik alkalmazását tiltsa.

5.     Adatbiztonsági intézkedések:

az Adatkezelő belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési és oktatási intézkedésekkel gondoskodik a megfelelő adatvédelemről. Az Adatkezelő az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Érintettek számára:

a)     a hozzáférés (rendelkezésre állás),

b)     a hitelesség,

c)     az adatok változatlansága (integritása)

d)     a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja továbbá az informatikai rendszer:

–      zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembevételével),

–      védelme teljeskörűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem), 

–      védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),

–      a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata magas szinten védett a számítógépes betörések ellen.

6.     Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.

Az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelő rendezvényszervezői munkakört betöltő munkatársa.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik az Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

7.    Az Érintett jogai, és jogérvényesítési lehetőségei:

7.1. Az Érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőnél, melyhez kérelmét az Adatkezelő alábbi postai és / vagy e-mail címére juttathatja el:            

Sausa Bt.. (értesítési cím: 1048 Budapest, Székpatak utca 19., e-mail: info@legvarorszag.hu)

tájékoztatását:

a személyes adatai kezeléséről.

hozzáférést:

a rá vonatkozó személyes adatokhoz – mely esetben a Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy az Érintettre vonatkozóan kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó /jelen Tájékoztatóban rögzített/ főbb szabályai, s a Adatkezelő az Érintett kérelmére rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatok másolatát.

adatai helyesbítését:

a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, a hiányos adatai kiegészítését. (az Érintett erre irányuló kérelmét a mailchimp-en keresztül is megteheti, vagy közvetlenül a Légvárország-hoz is fordulhat.)

adatai törlését:

az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a személyes adatot, ha:

●    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

●    ha Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

●    Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

●    a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

●    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

●    a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

–     a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

–     személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

–     a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,

–     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

adatai kezelésének

korlátozását:

az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)  ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)  ha az Érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Adathordozhatósághoz való jog:

az Érintett számára biztosítani kell a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR rendelkezé-seinek megfelelő gyakorlását, mely alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonása:

az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja

Tiltakozáshoz való jog:

·    az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés eseténaz Érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga;

·    az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében az Érintett jogosult arra, hogy saját a helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.2. Adatkezelői eljárásrend az Érintett kérelme, adatvédelmi incidens, és adattovábbítás esetén:

Érintett kérelme esetén:

az Adatkezelő lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15 – 22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő az egy hónapos határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével. 

Adatvédelmi incidens esetén

az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens:

–       körülményeiről, 

–       hatásairól és 

–       az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ha adattovábbítás történik:  

az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad annak jogalapjáról és címzettjéről.

8. Jogorvoslati lehetőségek:

Panasz előterjesztése:

javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével

Az Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló e-mail címe és postacíme:

E-mail cím: info@legvarorszag.hu

Postacím: Sausa Bt.. (1048 Budapest, Székpatak utca 19.

Hatósági eljárás kezdeményezése:

az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Adatkezelő megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, telefon: +36 (1) 391-1400

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlapjának címe: http://naih.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése:

amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelőnek az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy az Adatkezelő a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az Érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt e-mail címen, vagy írásban az Adatkezelő postai címére küldött levélben.